dr hab. inż. Krzysztof Kostyra

Dyscypliny KBN: technika rolnicza Specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej

Zainteresowania naukowe:
nowoczesny technologie zbioru roślin  źdźbłowych i roślin energetycznych

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |